Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för skyddadigmotbrand.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur skyddadigmotbrand.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Den här tjänsten är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du behöver information från Skyddadigmotbrand på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via brandforebyggande@msb.se. Svarstiden är normalt en vecka. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till registrator@msb.se
  • ring vår växel på telefon 0771-240 240

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
>Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
>Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här tjänsten är inte förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

Kommentar: MSB håller på att utveckla sin SMS-tjänst för brandvarnarpåminnelser. Inom ramen för projektet kommer även webbsidan för tjänsten, det vill säga skyddadigmotbrand.se, att göras om och tillgänglighetsanpassas.

Kända tillgänglighetsproblem

Beskrivning WCAG Nivå
För dålig kontrast mellan textfärg och bakgrund 1.4.3 Förstärk kontrast mellan text och bakgrund. AA
Bilder som saknar alt-text 2.1.1 Förse bilder med alt-text AA
Formuläret saknar etiketter och gruppering 3.3.2 Skapa tydliga etiketter A
Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2020-11-30.

Hur vi testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern skattning) av tjänsten.
Senaste bedömningen gjordes senast 2020-09-23 och är godkänd av tjänstens tjänsteägare.
Tjänsten publicerades senast 2016-01-01.
Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-24.

Skydda dig, din familj och dina vänner mot brand!

Aktiv mot brand - ett samarbete mellan:

Läs mer om brandrisker och brandskydd på DinSäkerhet.se